Ruby 40s Pumps Black In Peeptoe Woo 1wAaqB Shirt Shirt Alexander Mcqueen Polo Mcqueen Alexander Polo Alexander Mcqueen OZwqf8
High tops Sneakers Smith amp; Alexander Ow56q6

U kunt het bedrag van uw aanslag gespreid betalen. Gespreide betaling via automatische incasso is een betaalmethode waarbij u de gemeente machtigt het aanslagbedrag in maximaal 12 termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt rond de 25e van elke maand. Als u gebruikmaakt van deze methode hoeft u geen rente te betalen.

Voorwaarden

Hoe werkt het?

 • U kunt per belastingsoort aangeven of u het te betalen bedrag wel of niet automatisch wilt betalen.
 • U machtigt de gemeente om het aanslagbedrag van uw rekening af te schrijven.
 • De machtiging loopt door voor elke aanslag van dezelfde soort belasting die u daarna ontvangt, totdat u hem zelf stopzet of de afschrijving 2 keer mislukt is.
 • Het aantal termijnen is afhankelijk van het moment waarop u automatische incasso aanvraagt. Doet u dit direct na ontvangst van de aanslag? Dan wordt het bedrag in 12 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Vraagt u automatische incasso later aan? Dan blijven er minder maanden over om de bedragen af te schrijven waardoor het maandbedrag hoger is.
 • Voor elke aanslag die u gespreid betaalt, wordt een apart bedrag per maand afgeschreven.

Bijvoorbeeld:

tops Smith Low Sneakers amp; Alexander CgSHqwx0x

U krijgt in februari een belastingaanslag. Direct na ontvangst van de belastingaanslag vraagt u automatische incasso aan. De 1e termijn wordt dan in maart afgeschreven. De laatste termijn in februari van het volgende jaar. In totaal zijn dit 12 maandelijkse termijnen.

Vraagt u de automatische incasso een maand later aan (in maart in dit voorbeeld), dan wordt de 1e termijn in april afgeschreven. De laatste in februari van het volgende jaar. In totaal zijn dit 11 termijnen. In dit geval zal het maandbedrag iets hoger zijn, want het aanslagbedrag wordt gedeeld in 11 termijnen en niet in 12. Vraag dus zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag automatische incasso aan.

Aanvragen

U kunt alleen automatische incasso aanvragen nadat u de aanslag digitaal of per post hebt ontvangen.

Dames Ailama Voor Izas 3xl Vezeljas wqtOOxX

amp; tops Alexander Sneakers Low Smith Htxq0B Vult u het formulier zonder DigiD in? Dan moet u het formulier nadat u het heeft ingevuld printen, ondertekenen en per post versturen. Vult u het formulier wel met DigiD in? Dan wordt uw aanvraag direct naar Belastingzaken verzonden.

Incasso wijzigen of stopzetten

Stopzetten van automatische incasso

Als u geen gebruik meer wilt maken van deze betaalmethode, dan kunt u de machtiging intrekken.

Machtiging intrekkenamp; Sneakers Low Alexander Smith tops qftxwAF

Vult u het formulier zonder DigiD in? Dan moet u het formulier nadat u het heeft ingevuld printen, ondertekenen en per post versturen. Vult u het formulier wel met DigiD in? Dan wordt uw aanvraag direct naar Belastingzaken verzonden.

U kunt uw automatische incasso ook schriftelijk intrekken door een brief te sturen naar Belastingzaken. In die brief moet staan: 

 • het rekeningnummer
 • gewenste einddatum
 • het aanslagnummer/ biljetnummer/ betaalkenmerk waarvoor de afschrijving plaatsvindt
 • naamIn Woo Pumps 40s Ruby Black Peeptoe
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Stopt u een automatische incasso zelf? Dan krijgt u een brief van Belastingzaken waarin staat vermeld welk bedrag u nog moet betalen. U moet zelf zorgen dat u het bedrag op tijd betaalt

Rekeningnummer wijzigen

Er kan slechts van 1 IBAN geïncasseerd worden. Als u het rekeningnummer wijzigt dan geldt deze wijziging voor al uw aan Belastingzaken verleende machtigingen. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld de hondenbelasting van een ander IBAN af te laten schrijven dan dat waar de woonlastennota vanaf wordt geschreven.

Van x Mineral Regenjas Elements Dames Gray Pro Andreana I1pqvPwp

Rekeningnummer aanpassen

Vult u het formulier zonder DigiD in? Dan moet u het formulier nadat u het heeft ingevuld printen, ondertekenen en per post versturen. Vult u het formulier wel met DigiD in? Dan wordt uw aanvraag direct naar Belastingzaken verzonden.
Ruby 40s Pumps Black In Peeptoe Woo 1wAaqB Ruby 40s Pumps Black In Peeptoe Woo 1wAaqB

U kunt de wijziging ook schriftelijk doorgeven door een brief te sturen naar Belastingzaken. In die brief moet het volgende staan:

Naam op de aanslag wijzigt

Is uw naam op de aanslag gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u getrouwd of gescheiden bent? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen voor automatische incasso.

Goed om te weten

Gegevens inzienRuby In Pumps Black Woo 40s Peeptoe

Op MijnDenHaag.nl kunt u per aanslag het volgende zien:

Tussentijds aflossen

Het is mogelijk om tussentijds af te lossen. Bijvoorbeeld met uw vakantiegeld. Belastingzaken past het bedrag van de maandelijkse termijn dan aan op basis van het restantbedrag. U kunt aflossen door een bedrag over te maken met internetbankieren. Vermeld hierbij altijd het aanslagnummer dat op de belastingaanslag staat.

Mislukte automatische incasso (storno)

 • Als het niet mogelijk is om het maandbedrag af te schrijven, dan mislukt de automatische incasso. Dit heet een storno. Als dit gebeurt dan krijgt u een brief van Belastingzaken met het verzoek het maandbedrag alsnog te betalen. De volgende maand betaalt u gewoon weer via automatische incasso.
 • Bij een 2e storno wordt de automatische incasso voor de rest van het jaar stopgezet. U moet het bedrag dat voor deze aanslag nog openstaat in 1 keer betalen. U krijgt daarover een brief. Bij een nieuwe aanslag gaat de automatische incasso weer in.
 • Rood Wit Zwart Minimum Blouse 'jenssine' EwI71Bq

Weet u niet waarom de afschrijving is mislukt? Dan kunt u dit bij uw bank navragen.

Niet eens met de afschrijving?

Bent u het niet eens met de afschrijving? Dan kunt u uw bank opdracht geven het bedrag terug te storten. Hiervoor heeft u 8 weken de tijd.

Zie ook: Betalingsregeling belastingen aanvragen
Woo Peeptoe 40s Ruby Pumps In Black